ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ PYREX (Milkfrother)